ภาพงานเลี้ยงรุ่นครั้งที่ 7/58 จ.สุราษฎร์ฯ เมื่อ 3 พค. 58
ภาพงานสังสรรค์ปี 2551
ภาพงานเลี้ยงรุ่นครั้งที่ 1/51 จ.นครนายก เมื่อ 16 พย. 51
ภาพงานสังสรรค์ปี 2552
ภาพงานเลี้ยงรุ่นครั้งที่ 2/52 จ.ราชบุรี เมื่อ 10 ธค. 52
ภาพงานสังสรรค์ปี 2554
ภาพงานเลี้ยงรุ่นครั้งที่ 3/54 จ.ประจวบฯ เมื่อ 19 มีค. 54
ภาพงานสังสรรค์ปี 2554
ภาพงานเลี้ยงรุ่นครั้งที่ 7/58 จ.สุราษฎร์ฯ เมื่อ 3 พค. 58